Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Vintage Vondst kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Vintage Vondst of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Vintage Vondst verstrekt. Vintage Vondst kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Vintage Vondst uw gegevens nodig heeft.
Vintage Vondst verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt via de mail of een antwoordformulier. Daarnaast kan Vintage Vondst uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Uw adresgegevens zijn nodig om u uw bestelling te kunnen toesturen.

Hoe lang Vintage Vondst gegevens bewaart.
Vintage Vondst bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen nieuwe overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen.
Vintage Vondst verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek.
Op de website van Vintage Vondst worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vintage Vondst gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics.
Vintage Vondst maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Vintage Vondst te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Vintage Vondst heeft hier geen invloed op. Vintage Vondst heeft Google geen toestemming gegeven om via Vintage Vondst verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@vintagevondst.nl. Vintage Vondst zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Vintage Vondst neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Vintage Vondst maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Vintage Vondst verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via mail@vintagevondst.nl. Vintagevondst.nl is een website van Vintage Vondst. Vintage Vondst is als volgt te bereiken:

Postadres: Pieter stuyvesantweg 111, 8937AE Leeuwarden (geen bezoekadres)
KvK nummer: 71435352
Telefoon: 0619065562
E-mailadres: mail@vintagevondst.nl